• Binnen 24 uur reactie
  • Actief van jong tot oud
  • Sinds 1988

Privacy

Privacy

Persoonlijke gegevens van bezoekers van deze website worden door de Reuselhoeve zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Reuselhoeve houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de telecommunicatiewet stelt om jullie privacy te waarborgen.

De Reuselhoeve verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een contactformulier invult op deze website, een e-mail stuurt of zich aanmeldt voor een nieuwsbrief. De Reuselhoeve houdt tevens de bezoeker statistieken bij op deze website.

De Reuselhoeve verwerkt uw persoonsgegevens om te voldoen aan de verplichtingen op grond van de overeenkomst die met u is gesloten, om u informatie te verstrekken of om te antwoorden op uw vragen.

U heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt. De Reuselhoeve zal u schriftelijk binnen 4 weken berichten of dit het geval is. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt zult u hierover inhoudelijk worden geïnformeerd.

U mag verzoeken om aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van uw gegevens wanneer deze onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. De Reuselhoeve zal binnen 4 weken na uw verzoek hierover een schriftelijke beslissing nemen.

De Reuselhoeve behoudt zich het recht voor om dit privacy reglement te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van de gebruikers van deze website.

privacy
Reuselhoeve
Contact
Reuselhoeve
Heizenschedijk 1
5066 PL Moergestel
info@reuselhoeve.nl 013 - 513 60 31
Nieuwsbrief

Schrijf je in met je e-mail adres blijf op de hoogte!
Velden met * zijn verplichte velden